O nás

O nás

Náš příběh

Naše společnost je od roku 2006 celosvětovým obchodním lídrem v prodeji spotřebního zboží s modrou stuhou. Od chvíle, kdy jsme tento internetový obchod založili, bylo naší vizí posílit postavení lidí na celém světě při nákupu a prodeji online. Naším cílem je poskytovat nejlepší zboží za poměrně levnější cenu, a to navázáním dlouhodobé spolupráce přímo s výrobcem. Nákupem z našeho internetového obchodu budete těžit z vysoce kvalitních produktů, rychlého dodání a skvělého zákaznického servisu. Těšíme se na Vaši návštěvu a vaše názory.

Podmínky použití

Vítejte na našich webových stránkách. Tady si vždy vážíme vašeho podnikání. Poskytujeme vám služby v souladu s podmínkami obsaženými v těchto Podmínkách používání a na dalších stránkách zákaznických služeb, které jsme vám připravili, aby vám pomohly, aby vaše zážitky z nakupování byly co nejpříjemnější a bez problémů.

Přečtěte si je prosím pozorně. Tím, že navštívíte nebo používáte tyto webové stránky nebo jiné stránky nebo služby, berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli jste a souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami používání. Souhlasíte také s dodržováním všech platných zákonů a předpisů, včetně zákonů o ochranných známkách. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte žádné webové stránky.

Pokud byste chtěli poskytnout zpětnou vazbu na webové stránky, nebo doporučit nové způsoby, jak zlepšit zkušenosti s nákupem, kontaktujte nás nebo nám pošlete e-mail.

Kromě toho nabízíme záruku bezpečného nákupu, která vám zajistí pohodlí při nákupu na webu.

Použití webu

Naše webové stránky a obsah jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční využití návštěvníky a on-line nakupujícími. Jakékoli použití této webové stránky nebo jejího obsahu jiného než pro osobní a nekomerční účely je zakázáno. Souhlasíte s tím, že nebudete reprodukovat, publikovat, přenášet, šířit, upravovat, vytvářet odvozená díla z jakéhokoli obsahu našich webových stránek ani z nich komerčně využívat. Můžete si však stáhnout, elektronicky kopírovat a tisknout jakýkoli obsah webových stránek pouze pro vaše osobní, nekomerční použití. Dále souhlasíte s tím, že nebudete přistupovat nebo používat tyto webové stránky jakýmkoli způsobem, který by mohl poškodit provoz webových stránek nebo jejich obsahu.

Váš účet

Vytvořením účtu budete automaticky vázáni podmínkami používání umístěnými na našich webových stránkách. Pokud přistupujete nebo používáte webové stránky, jste zodpovědní za zachování důvěrnosti svého účtu a za omezení přístupu k počítači. Souhlasíte s tím, že budete zodpovědní za všechny činnosti, ke kterým dojde pod vaším účtem nebo heslem.

Komentáře a návrhy

Vážíme si slyšení od našich zákazníků a vítáme vaše připomínky a návrhy týkající se webových stránek společnosti a produktů nabízených k prodeji na našich webových stránkách za předpokladu, že tyto připomínky a návrhy nejsou nezákonné, obscénní, výhružné, hanlivé, invazivní do soukromí, porušování práv duševního vlastnictví nebo jinak nevhodné nebo škodlivé třetím stranám a neobsahují viry, politické kampaně, komerční prosby, řetězové dopisy, hromadné dopisy nebo jakoukoli formu „spamu“ nebo se z nich skládají. Nesmíte používat falešnou e-mailovou adresu, vydávat se za osoby nebo jinak uvádět v omyl, pokud jde o původ připomínek nebo návrhů.

Pokud předložíte připomínky nebo návrhy, měli byste si uvědomit, že naše zásady nám neumožňují přijímat nebo zvažovat kreativní nápady, návrhy, vynálezy nebo materiály jiné, než které jsme výslovně požadovali. Ceníme si vaší zpětné vazby na naše produkty a naše služby, ale žádá vás, abyste byli ve svých připomínkách specifičtí a neuváděli kreativní nápady, vynálezy, návrhy či materiály. Jakákoli zpětná vazba, připomínky nebo návrhy, které zasíláte na webové stránky, se stanou majetkem našich stránek a nebudou podléhat žádné povinnosti důvěrnosti ze strany společnosti. Neneseme odpovědnost za jakékoli použití nebo zveřejnění takových zpětných vazeb, připomínek nebo připomínek.

Popisy produktů

Naše stránky vynakládají veškeré úsilí, aby zobrazily produkty uvedené na prodej na svých webových stránkách co nejpřesněji. Nicméně barvy, které používáme, stejně jako možnosti zobrazení a barev monitoru počítače, ovlivní barvy, které na obrazovce skutečně vidíte. Společnost nemůže zaručit, že displej vašeho monitoru bude zobrazovat jakoukoliv barvu, texturu nebo detail produktu. Kromě toho naše stránky nezaručují, že popisy produktů nebo jiný obsah jsou přesné, úplné, spolehlivé nebo bezchybné. Pokud produkt nabízený webovou stránkou není tak, jak je popsáno, vaším jediným prostředkem je vrátit produkt v nevyužitém stavu.

Další stránky

Snažíme se zahrnout odkazy pouze na ty webové stránky, které jsou pro naše návštěvníky v dobrém vkusu a bezpečí, ale nejsme zodpovědní za obsah nebo přesnost jiných webových stránek, než jsou naše webové stránky, a nemůžeme zaručit, že se tyto webové stránky nezmění bez našich znalostí. Zahrnutí odkazu na tuto webovou stránku neznamená, že naše webové stránky souhlasí. Pokud se rozhodnete použít jakékoli odkazy pro přístup na jiné webové stránky, můžete tak učinit na vlastní nebezpečí.

Zřeknutí se záruk a omezení odpovědnosti

Materiály a informace uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány na základě „jak je“ a „jak je k dispozici“. Naše společnost neposkytuje žádná prohlášení ani